LIB_IMZO_GOV_UA

Електронна бібліотека ІМЗО

Посібники та книги українською мовою, формат PDF проведений Інститутом модернізації освіти України

Тут ви знайдете підручники, організовані за класами, а також інші ресурси для вчителів, словники та посібники з роботи.

IMZO electronic library

Textbooks and books in Ukrainian, PDF format conducted by the Institute for Modernization of Education of Ukraine

Here you will find textbooks organized by grades, as well as other resources for teachers, dictionaries and manuals.

Manuale și cărți în limba ucraineană, format PDF

realizate de Institutul pentru Modernizarea Educației din Ucraina

Aici se găsesc manualele școlare organizate pe clase, dar și alte resurse pentru cadre didactice, dicționare și ghiduri de lucru.

Pentru românii care vor să înțeleagă, traducerea automată poate fi văzută aici. Astfel, voluntarii din România pot selecta materiale potrivite pentru copiii cu care lucrează.