Global Coalition for Language Rights
UAtalents

Глобальна коаліція за мовні права створила список ресурсів для людей, які постраждали від конфлікту в Україні, для доступу до мовної підтримки.

Крім того, ми також склали список ресурсів для перекладачів, які хотіли б підтримати тих, хто постраждав від війни, завдяки своїм мовним навичкам.

Якщо ви знаєте когось, хто постраждав від конфлікту в Україні і потребує мовних послуг або доступу до інформації, поділіться цими ресурсами.

The Global Coalition for Language Rights has created a list of resources for people impacted by the conflict in Ukraine for accessing language supports.

In addition, we have also compiled a list of resources for translators and interpreters who would like to support those impacted by war through their language skills.

If you know anyone who has been impacted by the conflict in the Ukraine and are in need of language services or access to information, please share these resources.


Resurse pentru persoanele afectate de conflictul din Ucraina

Coaliția Globală pentru Drepturile Limbii a creat o listă de resurse pentru persoanele afectate de conflictul din Ucraina pentru accesarea suporturilor lingvistice.

În plus, am întocmit și o listă de resurse pentru traducători și interpreți care ar dori să-i sprijine pe cei afectați de război prin abilitățile lor lingvistice.

Dacă cunoașteți pe cineva care a fost afectat de conflictul din Ucraina și are nevoie de servicii lingvistice sau de acces la informații, vă rugăm să împărtășiți aceste resurse.

Lista completă cu resursele poate fi văzută aici.

Українські підприємці з Берліна Іван Кичатий та Микита Оверчик запустили UA Talents, платформу працевлаштування для переміщених осіб з України та всередині неї. На UA Talents компанії з усієї Європи можуть рекламувати вакансії людям з України, які втратили роботу через війну. Автоматичний переклад тут.


The Berlin-based Ukrainian entrepreneurs Ivan Kychatyi and Nikita Overchyk have launched UA Talents, a job platform for displaced persons from and within Ukraine. On UA Talents, companies from all over Europe can advertise their job openings to people from Ukraine who have lost their employment due to the war.


Platformă de locuri de muncă pentru persoanele strămutate din Ucraina

Antreprenorii ucraineni Ivan Kychatyi și Nikita Overchyk din Berlin au lansat UA Talents, o platformă de locuri de muncă pentru persoanele strămutate din și în interiorul Ucrainei. Pe UA Talents, companiile din toată Europa își pot face publicitate locurilor de muncă deschise persoanelor din Ucraina care și-au pierdut locul de muncă din cauza războiului. Traducerea automată a articolului aici.

На цьому сайті ви можете знайти інформацію про те, як відволікти дітей від вимушених подій, в яких вони опинились.

Якщо ви маєте технічну можливість та бажання дати дитині цікаве дозвілля зараз, вчителі зі всього світу допоможуть вам в цьому.

Якщо ви виїхали за кордон України та шукаєте школу в околиці вашого місце перебування, ми надамо контакти шкіл, які запропонують навчання або дозвілля для вашої дитини.


eduforsafety.com.ua

On this site you can find information on how to distract children from the forced events in which they find themselves.

If you have the technical ability and desire to give your child interesting leisure now, teachers from around the world will help you with this.

If you have traveled abroad in Ukraine and are looking for a school in the vicinity of your place of residence, we will provide contacts of schools that will offer education or leisure for your child.


eduforsafety.com.ua - Platformă suport pentru părinți și profesori

Pe acest site puteți găsi informații despre cum să distrageți atenția copiilor de la evenimentele forțate în care se află.
Dacă aveți capacitatea tehnică și dorința de a oferi copilului dvs. timp liber interesant acum, profesori din întreaga lume vă vor ajuta în acest sens.

Dacă ați călătorit în străinătate în Ucraina și căutați o școală în vecinătatea locului dvs. de reședință, vă vom oferi contacte ale școlilor care vor oferi educație sau petrecere a timpului liber pentru copilul dumneavoastră.
Traducerea automată a articolului
aici.