Інші ресурси

http://kazkar.info

Світ казкового дитинства

Казкар – це людина, яка знає багато казок і вміє їх розказувати так, що заслухаєшся і забудеш про все.

The world of fairy-tale childhood

A storyteller is a person who knows many fairy tales and knows how to tell them in such a way that you will listen and forget about everything.

Lumea copilăriei de basm

Un povestitor este o persoană care știe multe basme și știe să le spună în așa fel încât să asculți și să uiți de toate.

Pentru românii care vor să înțeleagă, traducerea automată poate fi văzută aici.

https://bilingualkidsrock.com/ukrainian-language-resources/

Сайт англійською мовою з посиланнями на ресурси українською мовою. Автоматичний переклад тут.

The site is in English but sending to resources in Ukrainian language. Romanian translation by Google translate is here.

Site în engleză cu trimiteri către resurse în limba ucraineană, a cărui traducere automată în română o găsiți aici.

http://liliteach.blogspot.com/

Навчалочка - робочі листи з математики, читання, письма, діяльності.

Worksheets in mathematics, reading and writing

Fișe de lucru, activități, jocuri. Blogspot a cărui traducere automată în română o găsiți aici.

https://childdevelop.com.ua/

Розвиваючі завдання для дітей допомагають розвитку образного мислення та дрібної моторики, сприйняття кольору, орієнтування в просторі
Цікаві творчі завдання та експеременти, cтатті про розвиток дітей — як розвивати дитину
Сайт «Розвиток дитини» – джерело корисної інформації. Поради й завдання, розміщені на сайті, призначені для найліпших у світі батьків, адже допомагають їм виховувати дітей щасливими, обираючи правильний шлях їх розвитку. Любов, турбота та радість – почуття, яких потребує кожна дитина. Піклування батьків про свою дитину та корисна інформація для них – запорука формування розумного, всебічно розвиненого, задоволеного малюка. «Розвиток дитини» – найкращий сайт для батьків та дітей!

"Developmental tasks for children help to develop figurative thinking and fine motor skills, color perception, spatial orientation
Interesting creative tasks and experiments, articles on child development - how to develop a child
The Child Development website is a source of useful information. The tips and tasks posted on the site are designed for the best parents in the world, because they help them raise their children happy, choosing the right path for their development. Love, care and joy are the feelings that every child needs. Parents' care for their child and useful information for them is the key to forming a smart, well-developed, satisfied baby. Child Development is the best site for parents and children!"

Sarcinile de dezvoltare pentru copii ajută la dezvoltarea gândirii figurative și a abilităților motorii fine, a percepției culorilor, a orientării în spațiu, sarcini creative și experimente interesante, articole despre dezvoltarea copilului - cum să dezvoltați un copil.
Site-ul pentru Dezvoltarea Copilului este o sursă de informații utile. Sfaturile și sarcinile postate pe site sunt concepute pentru cei mai buni părinți din lume, deoarece îi ajută să-și crească copiii fericiți, alegând calea potrivită pentru dezvoltarea lor. Dragostea, grija și bucuria sunt sentimentele de care are nevoie fiecare copil. Grija părinților pentru copilul lor și informațiile utile pentru ei sunt cheia formării unui copil inteligent, bine dezvoltat și mulțumit. Child Development este cel mai bun site pentru părinți și copii!

Site a cărui traducere automată în română o găsiți aici.

UKRAINOS VAIKŲ UGDYMO ĮRANKIAI

Сайт з ресурсами, зібраними литовськими вчителями та волонтерами, спеціально для роботи з дітьми в Україні.

A site with resources collected by Lithuanian teachers and volunteers, especially for working with children in Ukraine.

Un site cu resurse colectate de profesorii și voluntarii din Lituania, special pentru lucru cu copiii din Ucraina.